Record details

Title keyword
    Jihovýchodně
Article
    Biostratigrafie famenu a spodního karbonu v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna
    Biostratigrafie paleozoika v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna
    Faciální vývoj famenských a visénských karbonátů v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna
    Hornblendit ze šupiny sobotínského masívu jihovýchodně od Zámčiska (14-24, Bělá p. Pradědem)
    Inženýrskogeologická charakteristika horninového prostředí v území jihovýchodně od závistského přesmyku (12-42 Zbraslav)
    K problematice karpatu před čelem ždánického příkrovu jihovýchodně od Brna (24-43 Šlapanice)
    Pohřbené půdy v navátých píscích jihovýchodně od Vacenovic (okres Hodonín) (34-22 Hodonín)
    Rozšíření a stratigrafický význam stromatoporoideí a mikrofosílií v devonských vápencích (givetu a frasnu) v hlubokých vrtech jižně a jihovýchodně od Brna