Record details

Title keyword
    Josefa
Monograph
    Geologické mapy Českého středohoří Josefa Emanuela Hibsche
    Sborník věnovaný 70. narozeninám PhDr. Dariny Bialekovej, CSc., 60. narozeninám Prof. PhDr. Josefa Ungera, CSc
    Ve službách archeologie. 6. Sborník věnovaný 70. narozeninám PhDr. Dariny Bialekovej, CSc. a 60. narozeninám Prof. PhDr. Josefa Ungera, CSc
Article
    65 let RNDr. Josefa Hájka, CSc.
    100 let od narození profesora Josefa Vachtla
    130 let od narození akademika Josefa Kratochvíla
    140 let od narození Josefa Klvani
    Děčínská termální struktura a Lázně Svatého Josefa
    Děčínské termální pole a lázně Sv. Josefa
    Dvojí výročí akademika Josefa Kratochvíla
    Jubileum doc. ing. Josefa Neužila, CSc.
    K nedožitým šedesátinám RNDr. Josefa Čadka, CSc.
    K osmdesátinám Prof. RNDr. Josefa Sekaniny
    K osmdesátinám profesora Josefa Pelíška
    K pětaosmdesátinám prof. RNDr. Josefa Sekaniny, DrSc.
    K sedmdesátinám prof. RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    K stému výročí narození Dr. Josefa Soukupa
    K šedesátinám Josefa Sekyry
    Kamenné suroviny z výzkumů Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    In memoriam RNDr. Josefa Chaloupského, DrSc.
    Na památku RNDr. Josefa Svobody, DrSc.
    Nálezy pleistocenní a holocení fauny z výzkumů Josefa Skutila V Moravském krasu
    Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z výzkumů Josefa Skutila v Moravském krasu
    Osmdesáté páté narozeniny univ. prof. RNDr. Josefa Sekaniny, člena korespondenta ČSAV
    Paleontologická sbírka P.Josefa Slavíčka : Přínos Josefa Slavíčka do paleontologie
    Šedesát let Ing. Josefa Zajíce, CSc.
    Šedesát let profesora Josefa Jaroše
    Šedesátiny doc. Ing. Josefa Neužila, CSc.
    Výzkumy Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Významné jubileum mineraloga, profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    Vzpomínka na Doc. RNDr. Josefa Sekyru , CSc., čestného občana Nového Města nad Metují, polárního badatele
    Vzpomínka na RNDr. Josefa Chaloupského, DrSc
    Vzpomínka na RNDr. Josefa Zikmunda
    Zapomenutá sbírka pověstí Josefa Virgila Grohmanna.
    Život a dílo Jiřího Agricoly : s použitím překladu prof. PhDr. Bohuslava Ježka a prof. Ing. Josefa Hummela z prvního českého vydání z roku 1933
    Život a doba geologa RNDr. Josefa Svobody
    Životní jubileum doc. RNDr. Josefa Sekyry, Csc.
    Životní jubileum docenta RNDr. Jana Husa Bernarda, CSc. a profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    Životní jubileum Dr. Josefa Kožíška
    Životní jubileum předsedy Českého statistického úředu JUdr. Josefa Pravdy
    Životní jubileum RNDr. Josefa Svobody, DrSc., člena korespondenta ČSAV