Record details

Title keyword
    Jubileu
Article
    Blahopřejeme k významnému životnímu jubileu docentu RNDr. Josefu Staňkovi, CSc.
    Granátový náhrdelník k životnímu jubileu
    Hodně zdraví do dalších let (k významnému životnímu jubileu RNDr. Drahomíry Březinové)
    K 60-ročnému jubileu RNDr. Imricha Vaškovského, DrSc.
    K 75letému životnímu jubileu PhDr. Ladislava Jangla
    K jubileu klasika naší přírodovědy Vojena Ložka
    K jubileu kvartérního geologa Vladimíra Šibravy
    K jubileu RNDr. Olgy Nekvasilové CSc.
    K významnému jubileu Abrahama Gottloba Wernera
    K životnému jubileu Ing. Jaroslava Ibrmajera, DrSc.
    K životnému jubileu RNDr. Ing. Jána Buriana, CSc
    K životnému jubileu RNDr. Růženy H. Lehotayovej-Danihelovej
    K životnímu jubileu Astridy Kupkové
    K životnímu jubileu docentky Jindřišky Němcové
    K životnímu jubileu Dr. Aleny Špačkové
    K životnímu jubileu dr. Olgy Nekvasilové
    K životnímu jubileu ing. Dušana Ďurici, CSc.
    K životnímu jubileu Ing. Zdeňka Hrocha
    K životnímu jubileu Ireny Jančaříkové
    K životnímu jubileu Ireny Jančaříkové
    K životnímu jubileu jihočeského rodáka a kolegy RNDr. Ladislava Tichého
    K životnímu jubileu prof. RNDr. Jiřího Konty, DrSc.
    K životnímu jubileu prof. RNDr. Lubora Žáka, CSc.
    K životnímu jubileu prof. RNDr. Milana Nováka, CSc.
    K životnímu jubileu profesora Ferryho Fediuka
    K životnímu jubileu profesora ing. Jaroslava Bicana, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Eduarda Kočárka, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Františka Nováka, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Milana Fišery, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Norberta Krutského
    K životnímu jubileu RNDr. Vladimíra Šreina, CSc.
    Ke 150letému jubileu zřízení Vysoké školy báňské (1849-1999)
    O neklidném stáří Velkého Vypravěče a také o dobrodružném životě Milovníka Sprašových Profilů : k významnému životnímu jubileu geologů Vojena Ložka a Jiřího George Kukly
    Pozdrav k životnému jubileu RNDr. Ota Fusána, DrSc., člena korešpondenta SAV