Record details

Title keyword
    Jubileum
Article
    2 významné osobnosti v hornictví úzce spolupracující s naším svazem oslavily významné životní jubileum
    Devadesáté jubileum akademika Quida Záruby
    Dvadsaťročné jubileum
    Jubileum akademika Emila Mazúcha
    Jubileum akademika Vladimíra Zoubka
    Jubileum Čeňka Zahálky
    Jubileum doc. ing. Josefa Neužila, CSc.
    Jubileum Dr. D.A. Lilienbergra, DrSc.
    Jubileum Dr. Drahomíry Březinové
    Jubileum Evy Hanzlíkové
    Jubileum ing. Iványiho
    Jubileum prof. RNDr. Michala Lukniša, DrSc.
    Jubileum prof. RNDr. Rudolfa Musila, DrSc.
    Jubileum profesora Františka Pošepného
    Jubileum profesora Jiřího Krupičky
    Jubileum RNDr. Václava Nováka - muzejníka, mineraloga, geofyzika, hydrogeologa, geomorfologa, učitele, sběratele, popularizátora geologických věd
    Jubileum RNDr. Václava Zýky, DrSc., ředitele Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře
    Jubileum seismické stanice Kašperské Hory
    Jubileum Zdeňka Vlastimila Špinara
    Na životné jubileum RNDr. Tomáša Gregora, CSc.
    Osmdesáté páté jubileum akademika Quida Záruby
    Polstoročné jubileum Geologického ústavu D.Štúra
    Pracovní jubileum Ing. E. Hanslíka, CSc.
    Prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc. Životní jubileum
    Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. - kulaté jubileum 80 let
    Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. - kulaté jubileum 80 let
    RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum
    RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum
    Význačné životní jubileum PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    Významné jubileum mineraloga, profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    Významné jubileum RNDr. A. Pfeiferové
    Významné životné jubileum doc. RNDr. Viliama Sitára, CSc.
    Významné životní jubileum doc. RNDr. Blanky Pacltové, CSc.
    Významné životní jubileum Doc. RNDr. Jindřišky Němcové, CSc.
    Významné životní jubileum prof. Ing. Karla Nacházela, DrCs.
    Významné životní jubileum prof. Ing. Karla Nacházela, DrSc. (nar. 11. 11. 1934)
    Významné životní jubileum prof. RNDr. Blanky Pacltové, CSc.
    Významné životní jubileum profesora Józefa Oberca
    Významné životní jubileum RNDr. Vojena Ložka, DrSc.
    Životné jubileum akademika Bohuslava Cambela
    Životné jubileum RNDr. Bartolomea Lešku, DrSc.
    Životné jubileum RNDr. Evy Planderovej, DrSc.
    Životné jubileum RNDr. Margity Vaňovej, CSc.
    Životné jubileum RNDr. Paulíny Snopkovej, CSc.
    Životné jubileum RNDr.Ondreja Samuela, DrSc.
    Životní jubileum akademika Vladimíra Zoubka
    Životní jubileum blahopřání k 80. narozeninám
    Životní jubileum doc. dr. Karla Paděry
    Životní jubileum doc. RNDr. Jindřišky Němcové, CSc.
    Životní jubileum doc. RNDr. Josefa Sekyry, Csc.
    Životní jubileum docenta RNDr. Jana Husa Bernarda, CSc. a profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    Životní jubileum Dr. Josefa Kožíška
    Životní jubileum Dr. Miroslava Střídy, CSc.
    Životní jubileum Františka Valína
    Životní jubileum Ing. Václava Šimánka, CSc.
    Životní jubileum ing. Vladimíra Petrovského
    Životní jubileum Jaroslavy Loučkové
    Životní jubileum Jindřicha Štelcla
    Životní jubileum Karla Kirchnera
    Životní jubileum montánní historičky PhDr. Ludmily Kubátové
    Životní jubileum Petra Černého
    Životní jubileum Petry Burdové
    Životní jubileum p.g. Petry Burdové
    Životní jubileum PhDr.Jiřího Majera, CSc.
    Životní jubileum prof. dr. Otakara Matouška
    Životní jubileum prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc., dr. h. c.
    Životní jubileum prof. RNDr. Zdeňka Vlastimila Špinara, DrSc.
    Životní jubileum prof.Dr.Jana Krejčího, DrSc.
    Životní jubileum profesora Bohuslava Fojta
    Životní jubileum předsedy Českého statistického úředu JUdr. Josefa Pravdy
    Životní jubileum RNDr. Arnošta Dudka, DrSc.
    Životní jubileum RNDr. Arnošta Dudka, DrSc.
    Životní jubileum RNDr. Eduarda Menčíka, CSc.
    Životní jubileum RNDr. Emanuela Komínka
    Životní jubileum RNDr. Jaromíra Kučery, CSc.
    Životní jubileum RNDr. Jaroslava Macouna, CSc
    Životní jubileum RNDr. Jitřenky Staňkové
    Životní jubileum RNDr. Josefa Svobody, DrSc., člena korespondenta ČSAV
    Životní jubileum RNDr. K.Melky, CSc
    Životní jubileum RNDr. Marie Neužilové, CSc.
    Životní jubileum RNDr. Marie Palivcové, CSc
    Životní jubileum RNDr. Marie Palivcové, CSc.
    Životní jubileum RNDr. Petra Květoně
    Životní jubileum RNDr. Tadeáše Czudka, DrSC
    Životní jubileum RNDr. Tadeáše Czudka, DrSc.
    Životní jubileum RNDr. Tibora Budaye, DrSc.
    Životní jubileum RNDr. Věry Horákové
    Životní jubileum RNDr. Zdeňka Johana
    Životní jubileum RNDr. Zdeňky Řehákové, CSc.
    Životní jubileum RNDr.Tomáše Kruti, CSc
    Životní jubileum ředitele Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře RNDr. Václava Zýky, DrSc.
    Životní jubileum sběratele zkamenělin Karla Gatíka
    Životní jubileum Vladimíra Prouzy