Record details

Title keyword
    Jury
Article
    Bobrovitý savec z jury
    Brachiopoda triasu a jury Severních vápencových Alp : nové výsledky
    Brachiopoda triasu a jury Severních vápencových Alp: nové výsledky
    Brachiopodové fauny triasu a jury v oblasti Salzkammergut v Rakousku
    Brachiopodové fauny triasu a jury v oblasti Salzkammergut v Rakousku
    Distribuce silicitů krakovsko-čenstochovské jury na Moravě a v Horním Slezsku v neolitu a na počátku eneolitu
    Jednostki litostratygraficzne jury i kredy Tatr : komentarz krytyczny
    Kalpionelidy z jury a křídy jihovýchodních svahů Českého masívu
    Litofaciálna charakteristika jury Braniska a západnej časti Čiernej hory
    Litologicko-biostratigrafické štúdium jury a spodnej kriedy šiprúňkej sekvencie vo Velkej Fatre
    Litologie jury a spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
    Litostratygrafia osadów górnej jury i dolnej kredy zachodniej cześci Karpat Zewnetrznych (propozycja do dyskusji)
    Nové výsledky studia brachiopodové fauny triasu a jury Severních vápencových Alp
    Nové výsledky studia brachiopodové fauny triasu a jury Severních vápencových Alp
    Nové výsledky výzkumu brachiopodové fauny triasu a jury severních vápencových Alp
    Nové výsledky výzkumu brachiopodové fauny triasu a jury Severních vápencových Alp
    Paleogeografické problémy jury západných Karpát
    Poznámka k biostratigrafii svrchní jury ve vrtu Němčičky-6
    Předběžné výsledky stratigrafického výzkumu jury na Hádech u Brna
    Předběžné výsledky stratigrafického výzkumu jury v Olomučanech
    Ramenonožci spodní jury lokalit Kratzalpe a Tannhausberg u Gollingu (Hagengebirge, Solnohradsko, Rakousko)
    Regionálně-geologické zhodnocení sedimentů jury v oblasti jihovýchodních svahů českého masivu (24-43 Šlapanice, 34-12 Pohořelice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-23 Břeclav)
    Současný stav problematiky stanovení hranice jury a křídy z hlediska klasické lokality Štramberk
    Utwory przełomu jury i kredy w zachodnich Karpatach fliszowych polsko-czeskiego pogranicza
    Zastosowanie wybranych grup mikroorganizmów planktonicznych do stratygrafii górnej jury i dolnej kredy Karpat polskich