Record details

Title keyword
    Kálku
Monograph
    Geologie oblasti a náhony v Kalku. Naučná stezka Kalecko. 1 panel
Article
    Měkkýši "Vápenného kálku" v severním úbočí Mokrého vrchu u Bubovic a jejich výpověď