Record details

Title keyword
    Křehká
Article
    Kompresní křehká deformace v sedimentech karpatu u Nítkovic (střední část karpatské předhlubně)
    Křehká deformace jurských vápenců na Stránské skále v Brně (24-43 Šlapanice)
    Křehká tektonika v Jeseníkách, zjištěná pomocí DPZ