Record details

Title keyword
    Křemenných
Monograph
    Fluidní inkluze v křemenných a křemen-karbonátových žilách v metavulkanitech a fylonitech jižní části vrbenské skupiny a v metagranitoidech desenské jednotky, silezikum
Article
    20 let exploatace ušlechtilých křemenných písků v Srní
    Historické výskyty křemenných polodrahokamů při hornické činnosti v Krušných horách a Podkrušnohoří : současná situace lokalit a možnosti jejich zachování
    Ilmenit z křemenných čoček u Stradova
    Kašperské Hory: studium fluidních inkluzí v křemenných žilách (22-33 Kašperské Hory)
    Ložiskově-geologické posouzení křemenných valounů českých krajů jako suroviny pro výrobu ferosilicia
    Minerální obsah křemenných žilek ze silexitů z Kokšína u Mítova
    Možnosti snížení spotřeby energie ve sklářském průmyslu modernizací úprav křemenných písků
    Nález křemenných žil s wolframitem a kasiteritem v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách
    Nález pyritu na křemenných žilách v Bochovicích
    O ametystech z tišnovských křemenných žil
    Přehled lokalit křemenných hmot v centrální části Krušných hor
    Příspěvek k poznání látkového složení a chemismu nového výskytu křemenných pískovců ("sluňáků") na Drahanské vrchovině
    Tsumoit (BiTe) ze zlatonosných křemenných žil z Bytízu-Starých hor u Příbrami
    Turmalín turmalínovců a křemenných sekrecí z kaplické jednotky
    Turmalín turmalínovců a křemenných sekrecí z kaplické jednotky
    Tvarová analýza křemenných zrn v profilu cenomanu vrtu J-545716
    Tvarová analýza vltavínů a křemenných valounů znojemské oblasti
    Vladislav - méně známé naleziště křemenných žil s ametysty
    Vliv nerostného složení křídových křemenných pískovců na fyzikálně-mechanické vlastnosti
    Výskyty kyanitu v křemenných a pegmatitových čočkách na Táborsku
    Výsledky vyhledávání náhrad křemenných surovin v nezpevněných klastických sedimentech českých krajů
    Zajímavé výskyty křemenných žil v okolí Hrušovy Lhoty u Soběslavi