Record details

Title keyword
    Křižanovice
Article
    Kyzové ložisko Křižanovice v Železných horách
    Ložisko Křižanovice - jeho průzkum a ekonomické zhodnocení
    Ložisko Křižanovice
    Návrh dobývací metody ložiska Křižanovice
    Phlogopite/matrix, clinopyroxene/matrix and clinopyroxene/phlogopite trace-element partitioning in a calc-alkaline lamprophyre: new constrains from the Křižanovice minette dyke (Bohemian Massif)
    Rb-Sr Analysen des Tonalits und Granits von der Lokalität Křižanovice (Železné hory)
    Střety zájmů mezi ložiskem a krajinou v průběhu průzkumu počátku těžby a likvidace na příkladu ložiska Křižanovice
    Výskyt zlata na Zn-Pb-Cu-ložisku Křižanovice (Železné hory)