Record details

Title keyword
    Kašpar
Monograph
    Kašpar hrabě Sternberg - přírodovědec a zakladatel Národního muzea
    Kašpar Maria Sternberg - Versuch einer geognostisch-botanischen Darstellung der Flora der Vorwelt
    Kašpar Maria Sternberg- Versuch einer geognostisch-botanischen Darstellung der Flora der Vorwelt
Article
    Docent RNDr. Pavel Kašpar, CSc. šedesátiletý
    Kašpar M. hrabě Sternberg - velikán světové přírodovědy
    Kašpar M. hrabě Sternberg (1761-1838), jeho doba, život a dílo
    Kašpar M. hrabě Sternberg, Johann Wolfgang von Goethe a Josef Sebastian Grüner
    Kašpar Maria Šternberk, 6.1.1761-20.12.1838
    Kašpar Sternberg (1761-1838) a české hornictví
    Kašpar Šternberk - zakladatel české paleobotaniky
    Kašpar Šternberk (1761-1838) a české uhelné hornictví
    Kašpar Šternberk a evropská přírodověda
    Kašpar Šternberk a výzkum českého staršího paleozoika
    Life of Kašpar Maria Sternberg
    Profesor Jan Kašpar (1908-1984)