Record details

Title keyword
    Kašpara
Article
    Bibliografie Doc. RNDr. Pavla Kašpara, CSc.
    K životnímu výročí Kašpara Šternberka (1761-1838)
    Ke 150. výročí úmrtí Kašpara Šternberka (1761-1838)
    Přátelé, spolupracovníci a odpůrci Kašpara hraběte ze Šternberka
    Přínos Kašpara Šternberka (1761 -1838) k přírodním vědám
    Výstava Kašpara M. Sternberga v Národním muzeu v Praze 1998
    Význam Kašpara Šternberka pro mineralogické sbírky Národního muzea a české hornictví
    Vzpomínka na prof. Dr. Jana Kašpara, DrSc.