Record details

Title keyword
    Kadaň
Monograph
    Mapa ložiskové ochrany - Karlovarský kraj; list Kadaň 11-22, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Karlovarský kraj;list Kadaň 11-22, 1 : 50 000
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 11 - 22 Kadaň
    Vysvětlivky k mapě geofaktorů ČR list 11-222 Kadaň
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000, list 11-222 Kadaň
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa geofaktorů životního prostředí - 11-222 Kadaň
    Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 11-222 Kadaň
Article
    Analcimizované leucity a Ti-flogopit Doupovských hor (11-22 Kadaň)
    Geologická dokumentace plynovodních rýh (11-22 Kadaň)
    Kadaň dam - the Upper crystalline nappe
    Lahary v Doupovských horách (11-22 Kadaň, 11-24 Žlutice, 12-11 Žatec)
    Mladá maarová struktura na Podbořansku : (11-22 Kadaň, 12-11 Žatec)
    Nové poznatky o geologii Doupovských hor (11-22 Kadaň)
    Podloží Doupovských hor (11-12 Kadaň, 12-11 Žatec, 11-24 Žlutice)
    Přechodní granity karlovarského plutonu (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary, 11-22 Kadaň, 11-23 Sokolov, 11-24 Žlutice)
    Quartzites of North-West Bohemia as stone age raw materials: environs of the towns of Most and Kadaň, Czech Republic
    Re-evaluation of the fossil angiosperm wood from the area of Kadaň (Oligocene of northwestern Bohemia, Czech Republic)
    Stručná historie těžby zelené hlinky na Kadaňsku a biostratigrafie doprovodných vulkanosedimentárních hornin (11-22 Kadaň)
    Vulkanologické výzkumy v Doupovských horách (11-22 Kadaň)
    Změny vybraných vlastností bentonitů při tepelné a salinní zátěži : 11-22 Kadaň