Record details

Title keyword
    Kalcitu
Article
    Izotopické složení uhlíku a kyslíku jeskynních sintrů, žilných kalcitů a sedimentárních vápenců z českého krasu
    Kinetika rozpouštění kalcitu
    Nález velké dutiny s krystaly kalcitu v Horním Lánově
    Nálezy kalcitu na Jilemnicku
    Napjatostní analýza dvojčatných lamel v kalcitu s využitím OIM (EBSD)
    Neobvyklá forma výskytu kalcitu v alpské paragenezi z Libodřic na Kolínsku
    Novější nálezy kalcitu v lomu Kotouč ve Štramberku
    Palygorskit a zajímavé formy kalcitu z Dolného vrchu
    Perimorfózy po kalcitu z Bochovic u Třebíče
    Plynokapalné uzavřeniny v krystalech kalcitu z Velkolomu Čertovy schody-východ: výsledky analýz a interpretace
    Plynokapalné uzavřeniny v krystalech kalcitu z Velkolomu Čertovy schody-východ: výsledky analýz a interpretace
    Plynokapalné uzavřeniny v krystalech kalcitu z Velkolomu Čertovy schody-východ: výsledky analýz a interpretace
    Prachovice v Železných horách - nejvydatnější české naleziště kalcitu
    Pseudomorfózy křemene po kalcitu z Těškova
    Rentgenografické studium přednostní orientace kalcitu ve vrbenské sérii keprnicko-desenské jednotky
    Výskyt kalcitu v Čmeláčí jeskyni ve Vratíkovském krasu
    Zajímavosti o kalcitu