Record details

Title keyword
    Kallabová
Monograph
    Kallabová, Smolová, Ira et. al: Změny regionálních struktur České Republiky a Slovenské Republiky