Record details

Title keyword
    Kambrium
Monograph
    Petrografické složení a sedimentární prostředí klastických sedimentů spodního paleozoika (kambrium - devon)
Article
    Bazální kambrium na vrchu Mileč u Skryjí, na Týřovickém vrchu a nový výskyt kambria jihozápadně od Hřebečník
    Kambrium
    Kambrium u Slapnického mlýna a Jezírek a nový výskyt sedimentů kambria východně od Mlečic
    Das Kambrium von Skryje und Týřovice
    Das Mittlere Kambrium bei Jince, Tschechische Republik
    Das Mittlere Kambrium bei Jince, Tschechische Republik
    Paleontologický výzkum lokality Studená hora u Týřovic (střední kambrium, Česká republika) (12-32 Zdice)
    Poznámky k biostratigrafii jineckého souvrství (střední kambrium) v skryjsko-týřovickém regionu (Barrandien, Čechy)
    První nález stopy po lezení trilobitů v příbramsko-jinecké pánvi (střední kambrium)
    Trace fossils from the Paseky Shale (Early Cambrian, Czech Republic). Ichnofosilie paseckých břidlic (spodní kambrium, Česká republika)