Record details

Title keyword
    Kamenů
Monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce světová naleziště drahých kamenů
    Mineralogie a petrografie drahých kamenů z okolí Měděnce
    Slova v jazyce kamenů, pod nimiž pohřbili mého předka zaživa
    Staré paměti Kuttno-Horské, Pod figurou dvacíti drahých rudních kamenů (jimž horníci handštány říkají), vyobrazené a vypodobněné: Práci Jana Kořínka z Tovaryšstva Páně Ježíšova, kněze. Vytištěné v Starém Městě Pražském u Jiřího Černocha L. P. 1675. Přetisk původního vydání M. Bartoš, nakl. Kuttna, Kutná Hora 1997, 140 stran, náklad neuveden
Article
    Archeologický výzkum středověké těžby drahých kamenů u Ciboušova v Krušných horách
    Dlouhodobé zkoušky přírodních kamenů v městském ovzduší
    Dobývání a řezba drahých kamenů z naleziště u Ciboušova ve středověku
    Expertní systém pro diagnostiku a terapii nemocí kamenů
    Identifikace mramoru použitého pro zhotovení lobkovických a fictumovských náhrobních kamenů v Kadani a v Klášterci nad Ohří (1)
    Identifikace mramoru použitého pro zhotovení lobkovických a fictumovských náhrobních kamenů v Kadani a v Klášterci nad Ohří (2)
    Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů, Barrandianský diabas - příklad významného stavebního kamene
    Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů. Barrandienský diabas - příklad významného stavebního kamene : (12-41 Beroun, 12-34 Hořovice)
    K nejstarší historii drahých kamenů
    Kapitola z dějin zpracování drahých kamenů ve střední Evropě
    Nález mlecích kamenů z rudního mlýna na katastru Stříbrné Hory na Havlíčkobrodsku
    Naleziště drahých kamenů v Krušných horách
    Nová verze internetové databáze dekoračních a stavebních kamenů České republiky
    Nové poznatky o výskytech drahých kamenů v okolí Měděnce
    Nové poznatky o výskytech drahých kamenů v okolí Měděnce
    Novinky ze světa drahých kamenů
    Novotvořené minerály krust stavebních kamenů Karlova mostu
    Pegmatity jako zdroj šperkových kamenů
    Petroarcheologická charakteristika mlýnských kamenů ze Mstěnic z výzkumné sezóny 2005
    Petrografická povaha stavebních kamenů některých církevních románských staveb na Benešovsku
    Pokus o obnovu těžby drahých kamenů v Krušných horách
    Použití drahých kamenů ve šperku a ozdobných předmětech
    Přehled přírodních šperkových kamenů modré barvy
    Přehled přírodních šperkových kamenů zelené barvy
    Přírůstky drahých kamenů v mineralogických sbírkách Národního muzea v Praze
    Rudolf II. a sběr drahých kamenů
    Společenský význam těžby drahých kamenů v ČSSR a jejich zpracování ve špercích
    Srovnání ostatních "vřídelních kamenů"
    Strategie vyhledávacího průzkumu šperkových kamenů
    Svět drahých kamenů
    Svět drahých kamenů
    Svět drahých kamenů
    Syntéza drahých kamenů
    Určování drahých kamenů
    Vlastnosti drahých kamenů
    Vliv ionizujícího záření na fyzikální vlastnosti drahých kamenů
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách Krušných hor a Podkrušnohoří
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách severozápadních Čech
    Využití výplně krušnohorských hydrotermálních žil jako drahých kamenů ve středověku
    Výzkum čs. trhu drahých a ozdobných kamenů
    Výzkum drahých kamenů z chráněné přírodní památky Ciboušov a ze středověkých inkrustací
    Výzkum kamenů českých korunovačních klenotů
    Vztah mezi některými fyzikálními vlastnostmi stavebních a sochařských kamenů
    Zpracování ozdobných kamenů Podkrušnohoří
    Zvětrávání stavebních a sochařských kamenů působením mikroorganismů a lišejníků
Serial
    Minerál : svět nerostů a drahých kamenů
    Minerál, svět nerostů a drahých kamenů