Record details

Title keyword
    Kamenech
Monograph
    O drahých kamenech
Article
    Kameny promlouvají (o základních kamenech Národního divadla v Praze)
    Mezo- a mikroformy reliéfu cenomanských pískovců na Čížkových kamenech
    O kamenech prvního českého lapidáře
    Světlo v kamenech aneb chvála optické mikroskopie