Record details

Title keyword
    Kamenné
Monograph
    Uložení vrtu JP585-10 jako stratotypu do archivu hmotné dokumentace útvaru Geofond ČGS v Kamenné
Article
    Broušené kamenné nástroje v neolitu a eneolitu
    Drahé kameny na Moravě v době kamenné
    Ekologické pokusy ve střední době kamenné
    Exploatace surovin vhodných k výrobě broušené kamenné industrie ve spojitosti s antropogenním ovlivněním reliéfu v údolí střední Svratky (Morava, Česká republika)
    Farmakosiderit z lomu Kamenné doly u Písku
    Granitový pegmatit z lomu v Kamenné u Tasova, západní Morava
    Kamenné hříčky na "žulové osmě"
    Kamenné moždíře a jejich horninové složení
    Kamenné obklady a doplňky stanic trasy B I pražského metra
    Kamenné sekyrky od Jablonce nad Nisou
    Kamenné stádo u rybníka Zvůle jv. od Kunžaku
    Kamenné suroviny mezolitických a pozdně paleolitických lokalit v jižních Čechách
    Kamenné suroviny mezolitických a pozdně paleolitických lokalit v jižních Čechách.
    Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience
    Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience
    Kamenné suroviny předneolitického osídlení v jižních Čechách
    Kamenné suroviny z výzkumů Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Krajšie na Slovensku nenájdete. Malolehotské kamenné more
    Minerály lomu Kamenné doly u Písku
    Petrografický výzkum broušené a ostatní kamenné industrie z vedrovických pohřebišť
    Příspěvek k poznání kamenné štípané industrie z pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů v Praze-Velké Chuchli
    Řezný nástroj pro rozpojování uhlí a hornin - Pomocník člověka od doby kamenné
    Slovanské kamenné přesleny na Moravě
    Surovinová základna kamenné štípané industrie nositelů kultury zvoncovitých pohárů ve východní části střední Evropy
    Suroviny využívané k výrobě broušené kamenné industrie v neolitu a eneolitu Čech
    Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Vliv znečištěné atmosféry na kamenné historické objekty
    Zastoupení kamenné industrie na lokalitě Pavlov I. (jihovýchodní okraj zkoumané plochy)