Record details

Title keyword
    Kaolinu
Monograph
    Komplexní ložiskové zhodnocení nerudního surovinového potenciálu (zejména ložisek kaolínů a jílů) v karlovarské aglomeraci (v čankovsko-otovické, božíčanské a hroznětínské pánvi) s promítnutím výsledků rebilance
    Stanovisko ČGS k Posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, "Stanovení dobývacího prostoru Kaznějov II a dobývání další části výhradního ložiska kaolinů Kaznějov - jih 2"
Article
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko sokolovské aglomeraci
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko-sokolovské aglomeraci
    Bezodpadová technologie při úpravě kaolínů a živců
    Dobývání kaolinu na Brdech
    Geochemie karlovarských kaolínů
    Hlubinná těžba kaolinu - Plzeňsko
    Hlubinná těžba kaolínu. 2. díl, Kaolín na Podbořansku : Hlubinné dobývání kaolínu na Podbořansku
    Hlubinné dobývání kaolinu na Karlovarsku
    Informace o výsledcích ložiskového průzkumu kaolínu na lokalitě Dumaňuecos, provincie Las Tunas (Kuba)
    Inovace podbořanských kaolínů
    Ke vzniku kaolínů na Karlovarsku
    Ložiska kaolínu v rakouské části Českého masívu
    Ložisko kaolínu Hájek u Hroznětína
    Ložisko kaolínu Mašovice-Hradiště (okres Znojmo)
    Ložisko kaolínu Podlesí II - geochemické studium suroviny, počítačový model ložiska
    Ložisko kaolinu, šamotka a podzemní tunel u Vidnavy
    Ložisko kaolínu Únanov na Znojemsku
    Možnosti využití kaolínu pro přípravu syntetických zeolitů
    Rentgenografické kvantitativní stanovení kaolinitu a křemene v kaolínu z Únanova
    Technologické vlastnosti kaolínu ložiska Mašovice - Hradiště
    Úprava kaolínu z ložiska Bare (SFRJ) a jeho využití pro žárovzdornou výrobu
    Vlastnosti kaolínu z ložiska Mašovice-Hradiště