Record details

Title keyword
    Kaolinitu
Article
    Krystalografické a geochemické vlastnosti kaolinitu z uranového ložiska Stráž pod Ralskem a modelování jeho interakce s kyselými technologickými roztoky
    Rentgenografické kvantitativní stanovení kaolinitu a křemene v kaolínu z Únanova