Record details

Title keyword
    Káraný
Monograph
    Reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration Karany using 15N and 18O isotopes
Article
    Model reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration using 15N and 18O data, Karany, Czech Republic
    Model reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration using 15N and 18O data, Karany, Czech Republic
    Nitrate transport in the unsaturated zone: a case study of the riverbank filtration system Karany, Czech Republic
    Reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration Káraný using 15N and 18O isotopes
    Vliv zemědělského hospodaření v ochranných pásmech vodního zdroje Káraný na kvalitu jímané vody