Record details

Title keyword
    Karla
Monograph
    Jubilejní sborník přednášek k 90. výročí založení Stolice geodézie a důlního měřictví, k 110. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont Františka Čechury, DrSc., k 90. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont Karla Neseta, DrSc
Article
    150 let od narození českého mineraloga prof. Karla Vrby (10.11.1845)
    Bibliografie Doc. RNDr. Karla Paděry, CSc.
    Bibliografie Karla Tučka
    In memoriam RNDr. Karla Žebery, DrSc.
    K nedožitým devadesátinám RNDr. Karla Tučka, CSc.
    K šedesátinám doc. ing. Karla Müllera, CSc.
    O geologii vědecké i praktické : o činnosti RNDr. Karla Žebery, DrSc.
    Osmdesátiny Ing. Karla Jiřího Němce, CSc.
    Sto let od narození univ. prof. Dr. Karla Zapletala
    Vrbait - sulfosůl thallia pojmenovaná podle prof. Karla Vrby
    Vykročme cestou Karla IV., Otce vlasti, z rozcestí prognóz
    Významné životní jubileum prof. Ing. Karla Nacházela, DrCs.
    Významné životní jubileum prof. Ing. Karla Nacházela, DrSc. (nar. 11. 11. 1934)
    Vzpomínka na Dr. Karla Tučka
    Vzpomínka na Ing. Karla Rezka
    Vzpomínka na RNDr. Karla Tučka, CSc.
    Vzpomínky na RNDr. Karla Tučka, CSc. : ke stému výročí narození
    Život a dílo prof. dr. Karla Vrby
    Životní jubileum doc. dr. Karla Paděry
    Životní jubileum Karla Kirchnera
    Životní jubileum sběratele zkamenělin Karla Gatíka