Record details

Title keyword
    Karlova
Monograph
    Oprava Karlova mostu
    Oprava Karlova mostu. Podrobný průzkum v lokalitě Březín u Manětína. Závěrečná zpráva o průzkumných pracích.
    Oprava Karlova mostu. Průzkum lokalit vhodného kamene. Závěrečná zpráva o průzkumných pracích
    Oprava Karlova mostu. Průzkum pro těžbu vhodného kamene na lokalitách Kamenná Hora, Lipí, Skelná Huť. Závěrečná zpráva o průzkumných pracích
    Všeobecná paleontologie, Univerzita Karlova, Praha, 1992,
    Zpráva k podrobné pasportizaci poprsních zdí Karlova mostu
Article
    Destruktivní působení novotvořených minerálů hornin lícního zdiva Karlova mostu v Praze
    Geofyzikální průzkum Karlova mostu
    Georadarový průzkum koryta Vltavy v blízkém okolí Karlova mostu
    Hodnocení současného stavu a oprava Karlova mostu I.etapa
    Jaký přírodní kámen vybrat pro opravu Karlova mostu?
    K založení Karlova mostu a stavu jeho pilířů z archivních zpráv pro průzkum Malostranského tunelu
    Kalcit-barytová žíla a její horninové prostředí z lokality Zámčisko, Hrubý Jeseník (14-244, Karlova Studánka)
    Karbonské arkózy z kladensko-rakovnické pánve pro opravu Karlova mostu
    Kontrola osazení stavebních kvádrů na soklech pilířů č. 8 a 9 u Karlova mostu pomocí Schmidtova kladiva typu M
    Kritéria výběru přírodního kamene pro opravu památek: experimentální hodnocení vybraných českých pískovců pro opravu Karlova mostu
    Materiály původního výplňového zdiva Karlova mostu a jejich skladba
    Materiály původního zdiva Karlova mostu a jejich skladba
    Nová lokalita páskovaných železných rud v rulách desenské skupiny silezika (14-244 Karlova Studánka)
    Novotvořené minerály krust stavebních kamenů Karlova mostu
    Projekt Karlova mostu. I. etapa - dsikuze
    Přírodní kámen pro první etapu opravy Karlova mostu
    Současná oprava Karlova mostu - pohled z opačné strany
    Souhrnné hodnocení teoretického a experimentálního výzkumu Karlova mostu v letech 1994-2004, 1. část
    Univerzita Karlova ztratila vynikajícího vědce Petra Jakeše
    Univerzita Karlova ztratila vynikajícího vědce Petra Jakeše
    Věrohodnost průzkumných metod při hodnocení stavu Karlova mostu
    Vhodnost oprav lícního zdiva Karlova mostu v 60. až 80. letech 20. stoleti z pohledu geotechniky
    Zpráva o rekonstrukci mostu Karlova. 2. část