Record details

Title keyword
    KARLOVARSKÉHO
Monograph
    Analýza aktuálně platné územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů na území Karlovarského kraje s výkresem funkčního využití a limitů řešeného území a výkresem širších vztahů. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR Praha
    REGIONÁLNÍ SUROVINOVÁ POLITIKA KARLOVARSKÉHO KRAJE
Article
    Geneze minerálních vod karlovarského typu v západních Čechách
    Geochemie okolí karlovarského vřídla a geochemie alterace granitu
    Komplexní analýzy přírodní minerální vody z nově jímaného karlovarského vřídla
    Problematika výstavby na poddolovaných plochách v podmínkách karlovarského regionu
    Přechodní granity karlovarského plutonu (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary, 11-22 Kadaň, 11-23 Sokolov, 11-24 Žlutice)
    Přechodní granity karlovarského plutonu
    Skalní tvary v žulách karlovarského masivu
    Skrytá krása karlovarského vřídlovce
    Vznik minerálních vod karlovarského typu