Record details

Title keyword
    Karlovarských
Monograph
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodněný systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských termálních pramenů
Article
    Cementační karbonátové horniny karlovarských termálních pramenů
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodnělý systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských pramenů
    Geochemie karlovarských kaolínů
    Historie karlovarských dvojčat a jeden obecně tradovaný omyl při jejich zobrazení
    Hydrogeologický průzkum a nové zachycení karlovarských terem
    Ochrana karlovarských pramenů ve vztahu k dobývání nerostných surovin v centrální části sokolovské pánve
    Stopové prvky v karlovarských minerálních vodách
    Těžba uhlí a ochrana karlovarských termálních pramenů ve východní části sokolovské pánve
    Vodní malakofauna ostrovských rybničních soustav a karlovarských kaolinových lomů