Record details

Title keyword
    Karpatského
Article
    63. sjezd Polské geologické společnosti a některé současné problémy geologie karpatského flyše
    Faktory priestorového rozdelenia priepustnosti a prietočnosti v horninách karpatského flyšu
    Jsou v příkrovech karpatského flyše fosilní podmořské sesuvy? Předběžné závěry terénních pozorování v podslezské jednotce
    Jurská vápencová bradla karpatského flyše: tektonické šupiny nebo olistolity?
    Ložiska palív - vzťah k hlbinej stavbe panónskej panvy a karpatského oblúka
    Některé zákonitosti distribuce radioaktivních prvků v klastikách sekvencí karpatského flyše
    Nové poznatky o rybí fauně centrálního karpatského paleogénu z lokality Bystré.
    Nové poznatky o vzniku naftových ložisek a jejich aplikace na oblast karpatského flyše v Československu
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše (Česká republika)
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše ČR
    Stratigrafie křídových pestrých oceánských vrstev karpatského flyše na Moravě : 25-14 Valašské Meziříčí
    Stratigrafie křídových pestrých oceánských vrstev karpatského flyše na Moravě
    Svahové pohyby po přívalových deštích v regionu karpatského flyše