Record details

Title keyword
    Kaznějov
Monograph
    Kaolíny Kaznějov : závěrečná zpráva
    Kaolíny Kaznějov jih. Závěrečná zpráva
    Stanovisko ČGS k Posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, "Stanovení dobývacího prostoru Kaznějov II a dobývání další části výhradního ložiska kaolinů Kaznějov - jih 2"
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 12-313 Kaznějov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25000, 12-313 Kaznějov
Article
    Geological evidence of the genesis of the Horní Bříza and Kaznějov kaolin deposits