Record details

Title keyword
    Keramických
Monograph
    ČSN EN 1094-1 Žárovzdorné výrobky izolační. Část 1: Terminologie keramických vláknitých výrobků
    Príprava keramických materiálov
    Stanovisko ČGS k upřesnění podkladů k návrhu zadání územního plánu města Kryry, se zřetelem na objasnění rozporu v klasifikaci - kategorii evidovaného prognózního zdroje vyhrazených nerostů keramických nežáruvzdorných jílů Černčice-Mukoděly (č. Q 9318200)
Article
    Ložiska keramických jílů v jihozápadní Anglii
    Možnosti vyhľadávania netradičných keramických surovín vo východoslovenskom neogéne a paleogéne
    Perspektivy využití keramických jílů chebské pánve
    Postavení alkalických hornin a indícií karbonatitů v Českém masívu jako zdrojů keramických surovin a vzácných prvků
    Problematika recyklace odpadů v keramických technologiích
    Průzkum ložisek keramických jílů v SPLAJ a jeho výsledky
    Rychlé rentgenografické stanovení obsahu Fe2O3 v keramických surovinách
    Titan v keramických surovinách
    Vliv sodných živců na barevnost keramických výrobků
    Výhled těžby a úpravnictví surovin pro průmysl porcelánu v Československých keramických závodech
    Výsledky výzkumu sladkovodního cenomanu a vyhledávání keramických jílovců s. od Slaného a u Libořic na Žatecku