Record details

Title keyword
    Keramikou
Monograph
    Podborský V. a kolektiv: Dvě pohřebiště neolitického lidu s lineární keramikou ve Vedrovicích na Moravě
    V. Podborský a kol., Dvě pohřebiště neolitického lidu s lineární keramikou ve Vedrovicích na Moravě
Article
    Doklady slévačství neželezných kovů v kultuře s keramikou pražského typu na Moravě
    Dvě pohřebiště lidu s neolitickou lineární keramikou ve Vedrovicích
    Hospodářská zvířata kultury s lineární keramikou ve Vedrovicích
    Petrografická charakteristika antropomorfní plastiky kultury s lineární keramikou z Brodku u Prostějova, okr. Prostějov
    Pohřeb kultury s moravskou malovanou keramikou z polohy "Dolní újezd" na katastru Dluhonic (okr. Přerov). Předběžná zpráva
    Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou staršího stupně v Brně-Žebětíně. Poznámky k fázi Ib kultury s MMK v brněnské kotlině
    Současný stav poznání opevnění osady kultury s moravskou malovanou keramikou v Hlubokých Mašůvkách, okr. Znojmo
    Výroba štípané industrie na sídlišti kultury s moravskou malovanou keramikou v Jezeřanech-Maršovicích
    Výsledky paleontologického studia neolitických ozdob z lokality Vedrovice (kultura s lineární keramikou)