Record details

Title keyword
    Klimatická
Monograph
    Globální klimatická změna: účinky, stav a úroveň řešení problému v měřítku České republiky. Sborník abstraktů
Article
    Globální klimatická změna
    Klimatická anomálie 1992-1996 na šumavském povodí Liz jako důsledek výbuchu sopky Pinatubo v roce 1991
    Klimatická budoucnost Evropy: perspektivy, rizika, nejistoty
    Klimatická budoucnost Evropy: perspektivy, rizika, nejistoty
    Klimatická budoucnost Evropy: Perspektivy, rizika, nejistoty
    Klimatická konfrontace terestrických a marinních pleistocenních sedimentů
    Klimatická změna a její vliv na vodní režim
    Klimatická změna podle měření teplot vzduchu v pražském Klementinu za 230 let
    Marker - náhlá klimatická změna (12-24 Praha, 34-11 Znojmo, 34-12 Pohořelice)
    Současná klimatická změna podle pozorování z pražského Klementina
    Tajmyr v mladších čtrtohorách : geologická a klimatická historie
    Tajmyr v mladších čtvrtohorách : geologická a klimatická historie
    Tektonická a klimatická kontrola ukládání hádsko-říčských a křtinských vápenců v Lesním lomu v Brně-Líšni