Record details

Title keyword
    Klimatických
Monograph
    Hodnocení dopadů klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmárnění jejich dopadů
    Hodnocení dopadů klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Měníme podnebí : minulost a budoucnost klimatických změn
    Měníme podnebí :minulost a budoucnost klimatických změn. -- Praha : Dokořán, 2007
Article
    Funkce zemědělských odvodňovacích systémů v současných a budoucích hospodářských a klimatických podmínkách
    Hrozba klimatických změn : Co prozrazuje výzkum nejmladší geologické minulosti
    Hrozba klimatických změn : co prozrazuje výzkum nejmladší geologické minulosti
    Izotopový záznam klimatických změn v posledních 500 letech zachycený v karbonátovém sintru středověkého dolu v Kutné Hoře
    Jednotné posudzovanie klimatických podmienok odberu vzoriek vody
    Klimatické změny a vodní zdroje v povodí Vltavy : modely klimatických změn pro vodní zdroje k roku 2085
    Milankovičovy cykly. Astronomické teorie klimatických změn
    Milankovičovy cykly. Astronomické teorie klimatických změn
    Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v ČR
    Paleobotanika odkrývá nedostatky v klimatických modelech
    Týn n. Bečvou - "přírodní archiv" vegetačních, geomorfologických a klimatických dat z posledního interpleniglaciálu
    Vliv klimatických změn na hydrologický režim povodí Jizery podle regionálních klimatických scénářů
    Vliv klimatických změn na vodní zdroje v Andách : hrozba tajících ledovců
    Výzkum intenzity procesu krasovění v Moravském krasu v okolí lomu Mokrá za současných klimatických podmínek