Record details

Title keyword
    Klimatu
Monograph
    Geologická sekvestrace CO2 - vymezení potenciálních úložišť na území České republiky. Studie pro MŽP - Odbor změny klimatu
    Historie a změny klimatu. -- Praha : Nakladatelství Karolinum, 2005
    I Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzedu 'Badania paleobotaniczne jako podstawa rekonstrukcji zmian klimatu w czwartorzedzie Polski'
    Klima Brna. Víceúrovňová analýza městského klimatu
    Studium klimatu lázeňských léčebných míst zejména Léčebných lázní Jáchymov a.s.
    Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu
    Velká kniha o klimatu zemí Koruny české
Article
    Co vypovídají uloženiny sokolovské pánve o proměnách klimatu?
    Dlouhodobé změny klimatu v souvislosti se sluneční a vulkanickou aktivitou a pohybem Slunce
    Doby ledové a změny klimatu
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část I, Ovlivnění hydrologického cyklu Bíliny
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část II, Varianty zatápění zbytkové jámy
    Dva sborníky o klimatu a jeho nebezpečích
    Epigenetické zčervenání vápenců - doklad teplého humidního klimatu
    Ewolucja klimatu oraz allocyklicznóšč i autocyklicznošč sedymentacji na przykładzie osadów kontynentalnych górnego karbonu i permu w Sudetach
    Geomagnetická aktivita, změny klimatu a atmosférické cirkulace
    Globální změny klimatu, tektonika a tektitový problém
    Globální změny klimatu, tektonika a tektitový problém
    Historie a změny klimatu [ Recenze]
    Inženýrskogeologický rozbor vlivu klimatu na cyklické změny aktivity svahových pohybů
    Inženýrskogeologický rozbor vlivu klimatu na cyklické změny aktivity svahových pohybů
    Kdepak skvrny na Slunci. Díky mírnému klimatu možná střední Evropu minou katastrofy
    Litovelské Pomoraví - záznam změn vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy
    Monitorování variací atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov : vztah variací ke klimatu lázeňského místa a vnitřnímu klimatu lázeňských objektů
    O klimatu, době a katastrofách
    Ochlazení, které nepřišlo : vědci předpověděli změnu klimatu již před třiceti lety
    Paleomagnetický záznam změn klimatu za posledních 300 000 let
    Paleomagnetický záznam změn klimatu za posledních 300 000 let
    Permafrost a změny klimatu : důsledky oteplení Sibiře
    Permafrost a změny klimatu
    Powolne ruchy powietrza w systemach jaskiń o statycznych cechach klimatu na przykładzie Jaskini Niedźwiedziej i Jaskiń Punkevnych
    Projevy klimatu na zemském povrchu koncem holocénu
    Projevy klimatu na zemském povrchu koncem holocénu
    Přirozené změny podnebí : život se přizpůsoboval i drastickým výkyvům klimatu
    Sandy a změna klimatu
    Velikost genitálií indikuje klimatické změny : rekonstrukce klimatu ve čtvrtohorách podle fosilního hmyzu
    Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů
    Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů
    Vliv klimatu na vývoj sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací
    Vývoj počasí a klimatu
    Výzkum holocenních sedimentů v korelaci s vývojem klimatu (02-34 Bílina, 02-42 Č. Lípa, 02-44 Dubá, 12-22 Mělník, 12-41 Beroun, 34-22 Vranov, 32-23 Č. Krumlov)
    Výzkum holocenních sedimentů v korelaci s vývojem klimatu
    Změna klimatu a její důsledky pro vodní hospodářství
    Změny klimatu vzhledem k proměnlivosti solárně-terrestrických jevů
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví (24-22 Olomouc, 34-22 Hodonín)
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví