Record details

Title keyword
    Kohinoor
Article
    Charakter jílů a jílovců nejhlubší části pánve SHR (V. linie vrtů budoucího velkolomu Kohinoor)
    Inženýrskogeologické mapy 1:5000 v prostoru velkolomu Kohinoor
    Klastické žíly na dole Kohinoor
    Likvidace dolu Kohinoor. 1. část, Likvidace důlních děl do roku 2003
    Likvidace dolu Kohinoor
    Odvodňování kuřavek na dole Kohinoor - 27 let úspěšné spolupráce mezi VÚHU Most a SHD - Doly Vítězného února v Záluží
    Puklinové zvodnění v oblasti krušnohorského okraje výhledového lomu Kohinoor