Record details

Title keyword
    Komorní
Article
    The age of quaternary volcanoes Železná Hůrka and Komorní Hůrka (western Eger Rift), Czech Republic: Alpha-recoil track, TL, ESR and fission track chronometry
    Dating of the Quaternary volcanoes Komorní Hůrka (Kammerbühl) and Železná Hůrka (Eisenbühl), Czech Republic, by TL, ESR, alpha-recoil and fission track chronometry
    Eruption processes and geochemistry of Komorní Hůrka scoria cone, Cheb Basin, Czech Republic
    Komorní and Železná hůrka
    Petrographic and geochemical studies on the Komorní Hůrka scoria cone, Cheb basin, Czech Republic
    Petrographische und geochemische Untersuchungen am Schlackenkegel des Komorní hurka im Egerbecken (Westböhmen, Tschechische Republik)
    Předběžná palynologická analýza spodnokřídových uloženin na profilu Komorní Lhotka (vnější Západní Karpaty) (25-22 Frýdek-Místek)
    Tephra Characteristics and Eruption Mechanics of the Komorní Hůrka Hill Scoria Cone, Cheb Basin,, Czech Republic
    Volcanological aspects of the Komorní and Železná hůrka cinder cones, Western Bohemia
    Volcanology of Železná and Komorní hůrka in Western Bohemia