Record details

Title keyword
    Kompozitů
Monograph
    Využívání odpadů ve výrobě stavebních hmot a využití geopolymerních kompozitů pro účely obnovy a restaurování památek
Article
    Elastické a lomové vlastnosti tepelně odolných kompozitů s keramickou matricí při 900-1300řC
    Křehké chování kompozitů s čedičovými vlákny po expozici v horkém vzduchu
    Mikrostruktura a mechanické vlastnosti tepelně odolných a chemicky stálých kompozitů vyztužených čedičovými vlákny
    Některé in vitro zkoušky C/C kompozitů
    Optimalisace kontinuálních výrobních procesů kompozitů metodou dielektrické analýzy
    Optimalisace pultruzního tažení kompozitů metodou dielektrické analýzy
    Strukturní charakterizace cementového kompozitu vyztuženého PET vlákny
    Studie II. - Využití geopolymerních kompozitů pro účely obnovy a restaurování památek
    Studium vlastností kompozitu cement-polyetylentereftalátová vlákna Ramanovou spektroskopií a elektronovou mikrosondou
    Teoretické základy nového způsobu přípravy kompozitů typu uhlík-uhlík