Record details

Title keyword
    Komunikace
Monograph
    Mikrogravimetrický průzkum podloží komunikace v Petrské ulici v Praze
    Vyjádření ČGS k územnímu a stavebnímu řízení pro akci "Obnova komunikace Háj-Osek"
Article
    Inženýrskogeologický průzkum deformací komunikace v Třinci - Vendryni
    Svahové deformace podél komunikace II/481 přes Soláň ve východní části Vsetínských vrchů