Record details

Title keyword
    Koncernu
Article
    Generel rekultivací koncernu Severočeské hnědouhelné doly na léta 1981-1990
    Hlavní směry rozvoje koncernu Československého uranového průmyslu do roku 2000
    Úlohy, problémy a ciele hlbinnej ťažby koncernu Uhoľné a lignitové bane, Prievidze do roku 2000
    Vplyv baníckej činnosti koncernu Uhoľné a lignitové bane na životné a pracovné prostredie
    Využívání petrografických, chemických a fyzikálních vlastností mikromletého černého uhlí z báňských závodů koncernu Kamenouhelné doly Kladno pro slévárenský, gumárenský, plastikářský a ostatní průmysl v období 9. pětiletky