Record details

Title keyword
    Konferenci
Monograph
    16. konferenci GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR - sborník příspěvků
    Exkurzní průvodce k Sedmé Evropské paleobotanické a palynologické konferenci
    Hora hor. Sborník příspěvků přednesených na konferenci uspořádané u příležitosti výstavy Aleše Veselého.
    Podzemní stavby 1994. Sborník příspěvků na konferenci
    Referáty přednesené na konferenci "Aplikace teoretických poznatků a nových metod v ochranářské praxi"
    Sborník přednášek a materiálů k l. konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Sborník referátů přednesených na konferenci k 20. výročí Ústavu geologických věd a k 30. výročí kateder geologických oborů
    Tvář naší země - krajina domova, Svazek 1 - Krajina jako přírodní prostor, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na PraĹském hradě a v Prľhonicích
    Tvář naší země - krajina domova, Svazek 1 - Krajina jako přírodní prostor, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích
    Tvář naší země - krajina domova, Svazek 5 - Krajina z pohledu dnešních uživatelů, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích
    Tvář naší země - krajina domova, Svazek 6 - Krajina v ohrožení, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích
    Tvář naší země - krajina domova, Svazek úvodní, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích
Article
    'Cín roku 2000 v regionu střední Evropy' 3.-8. září 2000, Sokolov : Krátké ohlédnutí za mezinárodní konferencí
    Český geologický ústav pořádal konferenci o vzniku ložisek nerostných surovin a dopadech jejich těžby na životní prostředí
    Informace o 1. mezinárodní konferenci o profesionální geologii
    Informace o proběhlé konferenci EUROCLAY 99 v Krakově
    Informace o V. uhelně geologické konferenci v Praze
    Nad mezinárodní konferencí k 700. výročí IRM a měnové reformy krále Václava II.
    Několik poznámek k 11. Mezinárodní jílové konferenci
    Několik poznámek k 11.mezinárodní jílové konferenci
    O vltavínové konferenci ve Znojmě
    Ohlédnutí za mezinárodní konferencí Hnědé uhlí 2003
    Úloha České geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost, přednáška na konferenci Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Brno 6-7. června 2007
    Úvodem k 6. konferenci o vltavínech
    Úvodem k 7. konferenci o vltavínech
    Z pohledu geoetiky : poznámky ke konferenci o Slavkovském regionu
    Zpráva o druhé mezinárodní konferenci o přírodních sklech v Praze r. 1987
    Zpráva o XVI. konferenci o jílové mineralogii a petrologii, konané ve dnech 27.-31. srpna 2000 v Karlových Varech