Record details

Title keyword
    Konfigurace
Article
    Časně variská konfigurace, ems-eifel, 394-380 Ma
    Časně variská konfigurace, ems-eifel, 394-380 Ma
    Vliv konfigurace družic na GPS měření