Record details

Title keyword
    Konkrece
Monograph
    Pyrit-limonitové konkrece v krasových výplních lomu Honce ve Slovenském krasu
Article
    Fosforitové konkrece ve svrchní křídě slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek
    Hlubokomořské minerální zdroje - polymetalické konkrece, kobaltonosné Fe/Mn kůry, masivní sulfidy
    Kalcit-barytové konkrece z Těšan, okr. Brno-venkov: nález, data a možné důsledky
    Kalcitové konkrece z Kadaně
    Karbonátové konkrece Moravskoslezských Beskyd (Česká republika)
    Markazitové konkrece z dolu B.Šmeral u Mostu
    Pozoruhodné konkrece z miocenního moře
    Pyrit-limonitové konkrece v krasových výplních lomu Honce ve Slovenském krasu. 15. 15
    Turonské pyritové konkrece z Kladna-Dříně
    Železité konkrece v křídových pískovcích na Letovicku