Record details

Title keyword
    Konstrukce
Monograph
    Betonové konstrukce v extrémních podmínkách
    Stavební konstrukce z pohledu geotechniky. Sborník příspěvků česko - slovenské konference
Article
    Hornina jako stavební konstrukce : kotvy a injektáže v podzemí
    Jednoduché prostředky experimentu při rekonstrukci tenkostěnné konstrukce
    Odvodňovací vrty kaverno-filtrové konstrukce
    Poškození konstrukce vozovky na hlavní trase stavby dálnice D5 v km 31.000 - 31.250
    Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání konstrukce
    Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání konstrukce
    Úvod k problematice 2. mezního stavu - deformace základové konstrukce
    Vliv nehomogenity základové půdy při řešení interakce základové konstrukce a podloží
Serial
    Konstrukce