Record details

Title keyword
    Kontaktní
Article
    Cordierit - sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu
    Cordierit-sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu
    Geologická pozice "nefritu" v kontaktní obrubě tanvaldského granitu v severních Čechách (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Geologická pozice 'nefritu' v kontaktní obrubě tanvaldského granitu v severních Čechách
    Geologické poměry, kontaktní metamorfóza a mineralizace z. okraje jílovského pásma u štěchovické přehrady
    Kontaktní dvůr kdyňského masívu v jihozápadních Čechách
    Kontaktní horniny pláště lestkovského masivu a jejich význam pro rekonstrukci tektometamorfního vývoje tepelsko-barrandienské oblasti (11-41 Mariánské Lázně, 11-43 Planá u Mariánských Lázní)
    Kontaktní metamorfismus hornin těšínitové asociace
    Kontaktní metamorfóza a geofyzikální variabilita fylitů krkonošsko-jizerského krystalinika na území listu 03-233 Harrachov
    Kontaktní metamorfóza a mineralizace na příbramském uranovém ložisku
    Kontaktní metamorfóza grafitické ruly v doméně durbachitového plutonu Knížecí stolec
    Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien (12-41 Beroun)
    Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien
    Kontaktní metamorfóza spojená s intruzí hornin těšínitové asociace na lokalitě Krmelín
    Kontaktní metamorfóza v zábřežském a poličském krystaliniku
    Kontaktní skarn se scheelitem ze Semic u Písku
    Kontaktní snímač posunutí pro teplotu do 400° C - technické řešení
    Kontaktní viséit a konkrecionální apatit z jeskyně Domica
    Kontaktní viséit a konkrecionální apatit z jeskyně Domica
    Látková bilance kontaktní metamorfózy pelitických sedimentů bělokarpatské jednotky
    Minerální asociace geikielit-baddeleyit v dolomitických mramorech moravského moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
    Projevy kontaktní metamorfózy v aureole subvulkanické intruze monzodioritu v Roztokách nad Labem
    Rostlinné mikrofosilie a vliv kontaktní metamorfózy na stěnu schránek Akritarch
    Tourmaline as a late-magmatic or postmagmatic mineral in granites of the Czech part of Krušné hory - Erzgebirge batholith and its contact zone/Turmalín - pozdně magmatický minerál granitů české části krušnohorského batolitu a jeho kontaktní zóny
    Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
    Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu