Record details

Title keyword
    Konzervace
Monograph
    Obecná chemie pro posluchače oboru restaurátorství a konzervace uměleckých děl
Article
    Problematika koroze a konzervace skla
    Rozklad pyritu a markazitu ve sbírkách a možnosti konzervace