Record details

Title keyword
    Kotouč
Article
    Die Belemniten aus der Unterkreide-Ablagerungen im Steinbruch Kotouč bei Štramberk (Silesisches Einheit, ČSSR)
    Early Berriasian Ammonites from the Štramberk Limestone in the Kotouč Quarry (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Early Berriasian ammonites from the Štramberk Limestone in the Kotouč Quarry (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Early Berriasian ammonites from the Štramberk Limestone of Kotouč quarry (Outer Carpathians, Silesian Unit, Štramberk, Czech Republic)
    Kalcit z lokality Kotouč u Štramberka
    New findings on Lower Cretaceous ribbed ammonites of Štramberk Limestone from the Kotouč Quarry near Štramberk (Silesian Unit, Outer Western Carpathians)
    Nové mineralogické nálezy z lomu Kotouč u Štramberku, Západní Karpaty, severní Morava, Česká republika
    Novější nálezy kalcitu v lomu Kotouč ve Štramberku
    Srovnání spodnokřídového foraminiferového společenstva z výplní štramberských vápenců lomu Kotouč ve Štramberku na Moravě se společenstvem stejného stáří z lomu Gutrathsberg v Gartenau v Rakousku
    Srovnání spodnokřídového foraminiferového společenstva z výplní štramberských vápenců lomu Kotouč ve Štramberku na Moravě se společenstvem stejného stáří z lomu Gutrathsberg v Gartenau v Rakousku
    Zpráva o makropaleontologických sběrech ve štramberských vápencích v lomu Kotouč u Štramberka (tithon, Vnější Západní Karpaty)