Record details

Title keyword
    Krajů
Monograph
    Česká republika: portréty krajů
Article
    Inovační potenciál v regionech ČR - komparace krajů
    Ložiskově-geologické posouzení křemenných valounů českých krajů jako suroviny pro výrobu ferosilicia
    Surovinový potenciál jednotlivých krajů podle druhů surovin
    Výsledky vyhledávání náhrad křemenných surovin v nezpevněných klastických sedimentech českých krajů