Record details

Title keyword
    Krajine
Monograph
    Bioklimatologické aspekty hodnocení procesů v krajině. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
    Český kras - klíč k české krajině : skály, voda a čas
    Extrémy oběhu vody v krajině. Sborník abstraktů a CD s příspěvky z mezinárodní konference
    Kleč v horské krajině Hrubého Jeseníku
    Poda v krajine v meniacom sa režime využívania a ochrany. Pedologické dni 2012, 18.9.-20.9.2012, Snina, Bratislava. Zborník abstraktov
    Pôdoznalecké dni 2014. Ekosystémové služby pôdy v poľnohospodárskej a lesnej krajine : zborník abstraktov
    Povodně a změny v krajině
    Půda v průmyslové krajině
    Úvaha o krajině [diplomová práce]
    Voda v krajině: Kniha o krajinotvorných programech
    Vodní dílo v krajině : konference na lodi : [21.6.2006, loď Malše, plavba deseti zdymadly na trase Poděbrady - Mělník
    Změny v krajině a povodňové riziko
Article
    Aktuální otázky eroze půdy v zemědělské krajině
    Charakter srážek za posledních 200 let v pražském Klementinu a jejich vliv na hospodaření s vodou v krajině
    Chodec v krajině [Rozhovor ]
    Ekologická síť v krajině
    Eroze a ochrana v naší krajině - včera, dnes a zítra
    Erozní a akumulační procesy v české krajině mladého holocénu a jejich vztah k tvorbě niv
    Extrémní hydrologické jevy v krajině
    Hodnocení změn v krajině CHKO Bílé Karpaty s využitím materiálů DPZ
    Hydrologické procesy v krajině - možnosti ich poznania a priestorovej interpretácie
    Integrovaný monitoring látkových toků v krajině - metoda malých povodí
    K výsledkům řešení dílčího výzkumného záměru "Rozvoj teorie poklesové kotliny, její důsledky v hornické krajině, omezení a zahlazování následků po hornické činnosti"
    Kam se ubírá příběh destrukce těžbou v krajině
    Krajina - známá neznámá. 2., Procesy v krajině
    Krajina jako dynamický, živý systém - člověk řídí toky energie, vody a látek v krajině
    Krajinná architektura : nad diplomovou prací Aleše Müllera Úvaha o krajině
    Mapování a indikace změn terestrických ekosystémů v hornické krajině
    Nová příležitost v krajině - výsypky hnědouhelných lomů
    O krajině nekonvenčně a nápaditě
    O stavbách, krajině a společnosti : s geologem Václavem Cílkem [ Rozhovor]
    Optimalizace geochemických procesů v krajině
    Pro vodu i proti vodě : smysluplná opatření v krajině
    Prostor jako zdroj, krása jako surovina. Příspěvek k diskusi o bilboardech a krajině
    Příklad využití dálkového průzkumu Země při zjišťování výskytu vody v krajině
    Přírodní hrozby a rizika v krajině
    Příspěvek k rozmanitosti a významu liniových společenstev (ekotonů) v kulturní krajině
    Role pískovcových oblastí v české krajině
    Tok času v krajině
    Úloha mokřadů v koloběhu energie, vody, živin, uhlíku a těžkých kovů v krajině
    Úvaha o krajině
    Území dotčená těžební činností v podkrušnohorských oblastech se v lukrativní podobě vracejí obyvatelstvu : ekologické stopy hnědouhelné těžby v krajině
    Vodu nezastavíš : přívalové deště v české a moravské krajině
    Vodu nezastavíš : přívalové deště v české a moravské krajině
    Vybrané aspekty malých měst ve venkovské krajině
    Vybrané geografické aspekty hornické činnosti v krajině Dubňan a okolí
    Vybrané metodické přístupy k lokalizaci větrných elektráren v krajině
    Výstup důlních plynů v krajině s ukončenou těžbou černého uhlí
    Význam, rozmanitost a ochrana nerostných zdrojů v krajině ČR
    Význam říčních ostrovů pro poznání sukcese v nivní krajině na příkladu nivy řeky Oravy
    Vztah veřejnosti k zahlazování důsledků těžby v krajině
    Změny v hornictví a hornické krajině Karvinska