Record details

Title keyword
    Kraslice
Monograph
    Kraslice. Zhodnocení potenciálu surovinových ložisek v sasko-českém pohraničí
    Mapa ložiskové ochrany - Karlovarský kraj; list Kraslice 11-12, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Karlovarský kraj;list Kraslice 11-12, 1 : 50 000
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 11-12 Kraslice
Article
    Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 01-44 Vejprty, 11-21 Karlovy Vary, 11-12 Kraslice, 11-23 Sokolov)
    Microseismic array in the epicentral area of Kraslice
    Microseismic array in the epicentral area of Kraslice
    Results of seismological measurements by the Kraslice network in the period 1991-1998
    Seismotectonic analysis of the seismological measurements in the Kraslice network
    Textural Relations and Mineral Compositions of Retrogressed Low-Grade, High-Pressure Metabasites and Phyllites around Krkonoše Jizera Complex and near Kraslice in Krušné Hory Mts
    Textural relations and mineral compositions of retrogressed low-grade, high-pressure metabasites and phyllites around Krkonoše-Jizera Complex and near Kraslice in Krušné Hory Mts.
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice