Record details

Title keyword
    Krasových
Monograph
    Pyrit-limonitové konkrece v krasových výplních lomu Honce ve Slovenském krasu
    Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů
Article
    Bahenní železné rudy v krasových výplních lomu Gombasek ve Slovenském krasu
    Bahenní železné rudy v krasových výplních lomu Gombasek ve Slovenském krasu
    Chemizmus krasových vôd juhozápadnej časti Kečovskej jednotky v Slovenskom krase
    Chování krasových pramenů ve Svatém Janu pod Skalou během mimořádných srážkových událostí v květnu a červnu 1995 a nový občasný ponor v údolí Propadlé vody
    Ekologicko-půdní poměry krasových oblastí Československa
    Epigenetické, manganem bohaté polohy v krasových výplních Zlatého koně v Českém krasu
    Geochemie sintrů z krasových zón těžebního segmentu mezi IV-III etáží lomu vápenky Vitošov a její vztahy k vápencům vitošovského ložiska (14-43 Mohelnice)
    Geologické a komplexní exkurze do krasových oblastí
    Geomorfologické pomery krasových území Malých Karpát
    Kalcitové pizolity z krasových dutin vápencového ložiska Vitošov
    Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů
    Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů. Máme v tomto interglaciálu to nejlepší za sebou?
    Kolbeckit v metahalloysitových krasových výplních Velkolomu Čertovy schody - Východ
    Křemen-goethitové akumulace v krasových výplních Českého krasu se zvláštním zřetelem na koněpruskou oblast
    Křemen-goethitové akumulace v krasových výplních Českého krasu se zvláštním zřetelem na koněpruskou oblast
    Křemenná vlákna v krasových výplních
    Mezinárodní konference: Změny prostředí v krasových oblastech, září 1991, Itálie
    Minerální vody krasových struktur na Moravě a problémy jejich ochrany
    Mokerská plošina a přilehlé údolí Říčky: vývoj říční sítě a krasových jevů v kenozoiku
    Nález svrchnokřídových krasových výplní z Brekova u Humenného
    Netopýři krasových jeskyní v Jizerských horách
    Nové nálezy malých savců z krasových dutin Červeného lomu u Suchomast
    Nové poznatky o charakteru a genezi podzemních krasových forem v Českém krasu a dalších oblastech bez soustředěných ponorů v České republice
    Nový soupis krasových jevů skupiny 24 v Českém krasu
    Paleomagnetický a magnetostratigrafický výzkum sedimentů v krasových oblastech Slovinska
    Paleomagnetický výzkum sedimentů v krasových oblastech Slovinska: využití při paleotektonických rekonstrukcích
    Palynologická studia jeskynních sedimentů moravských krasových oblastí
    Palynologická studia jeskynních sedimentů moravských krasových oblastí.
    Parametry krasových kanálů a proudění v Česku na základě kvantitativních stopovacích zkoušek
    Petrograficko-geochemické zhodnocení krasových půd
    Pôdna a jaskynná makrofauna krasových pohorí západných Karpát. (I.)
    Pokus o morfometrickú klasifikáciu podzemných krasových foriem z hľadiska vertikálnej členitosti
    Pyrit-limonitové konkrece v krasových výplních lomu Honce ve Slovenském krasu. 15. 15
    Sedimentologické výzkumy krasových dutin ve velkolomu Čertovy schody (Koněprusko, Český kras)
    Sedimenty v krasových dutinách kameňanského krasu
    Sedimenty výplní krasových dutin v lomu Plešivec u Měňan - předběžná zpráva o výzkumu
    Sedimenty výplní krasových dutin v lomu Plešivec u Měňan - předběžná zpráva o výzkumu
    Seminář "Turistické aktivity v krasových oblastech"
    Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus (12-21 Beroun)
    Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus. Composition and origin of black coatings on the walls of dissolution cavities in the Čertovy schody Quarry near Koněprusy, Bohemian Karst
    Speleologický výskum krasových javov obalovej jednotky severnej strany Vysokých Tatier
    Staropleistocenní brekcie z oříšků břestovce z krasových výplní ve Vitošově
    Stav dokumentace krasových jevů v podmínkách muzea Blansko
    Sympozium o problémech komplexního studia horských krasových oblastí
    Tektonická stavba krasových ostrovů v oblasti Bozkov - Jesenný
    Typy krasových zvodní
    Vplyv krasových hornín na režim odtoku na príklade Blatnického potoka vo Veľkej Fatre
    Využití přirozených stopovačů (18O, 3H, CFCs, SF6) pro studium proudění a doby zdržení skapových vod a krasových pramenů (Moravský kras).-
    Využití přirozených stopovačů (18O, 3H, CFCs, SF6) pro studium proudění a doby zdržení skapových vod a krasových pramenů (Moravský kras)
    Výzkum krasových sedimentů
    Výzkum kvartérních měkkýšů v krasových územích (12-41 Beroun, 37-41 Moldava)
    Vztah geologických struktur a krasových dutin Amatérské jeskyně
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v České krasu - diskuse
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu - diskuze
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu: Odpověď na diskuzní příspěvek K. Žáka
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu: odpověď na diskuzní příspěvek K. Žáka
    Vzťah zrážok k režimu studených a termálnych krasových vôd v Západných Karpatoch
    Zvláštne formy krasových sedimentovv západnej častri Velkej Fatry