Record details

Title keyword
    Krejčí
Monograph
    Studium jílových minerálů ve vrtech v oblasti Beskyd. - in Krejčí O. et al.: Podprogram "ISPROFIN č. 215124-1 Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR. Závěrečná zpráva
Article
    Český geológ Jan Krejčí a jeho geografické postřehy o slevenskom území
    Geomorfolog Jan Krejčí
    Jan Krejčí (28.2.1825 - 1.8.1887) - otec české geologie
    Jan Krejčí (1825-1887) a počátky české geologie
    Jan Krejčí
    Kdo byl -JK- [Jan Krejčí]
    Morphological features of Protolepidodendron scharianum Krejčí (1880) ex Kräusel et Weyland, 1929 from the Givetian of the Czech Republic
    Otcem geologie v Čechách byl Jan Krejčí. Geologie Prahy
    Prof. RNDr. Jan Krejčí, DrSc., 80-ročný
    Univ. prof. RNDr. Jan Krejčí, DrSc., osmdesátiletý
    Univ. prof. RNDr. Jan Krejčí, DrSc., pětasedmdesátníkem