Record details

Title keyword
    Kremnickom
Article
    Mineralogicko-geochemická charakteristika drahokovovej mineralizácie na 1.žilnom systéme v kremnickom rudnom rajóně
    Niektoré nové poznatky z GP prác v kremnickom rudnom poli
    Nová minerálna asociácia v kremnickom rudnom poli
    Obsah telúru v mineralizovaných štruktúrach 1.žilného systému v Kremnickom rudnom poli
    Súčasný stav poznania charakteru mineralizácie a alterácie žíl 1.žilného systému v kremnickom rudnom poli
    Výskyt Te minerálov v kremnickom rudnom rajóne